Juni (2019)
   EG OG
   Sa 01 belegt belegt
   So 02 belegt belegt
   Mo 03 belegt belegt
   Di 04 belegt belegt
   Mi 05 belegt belegt
   Do 06 belegt belegt
   Fr 07 belegt belegt
   Sa 08 belegt belegt
   So 09 belegt belegt
   Mo 10 belegt belegt
   Di 11 belegt belegt
   Mi 12 belegt 60 €
   Do 13 belegt 60 €
   Fr 14 belegt 60 €
   Sa 15 belegt 60 €
   So 16 belegt 60 €
   Mo 17 belegt 60 €
   Di 18 belegt belegt
   Mi 19 belegt belegt
   Do 20 belegt belegt
   Fr 21 belegt belegt
   Sa 22 belegt 79 €
   So 23 belegt 79 €
   Mo 24 belegt 79 €
   Di 25 belegt 79 €
   Mi 26 belegt 79 €
   Do 27 belegt 79 €
   Fr 28 belegt 79 €
   Sa 29 belegt 79 €
   So 30 belegt belegt
  
Juli (2019)
   EG OG
   Mo 01 belegt belegt
   Di 02 belegt belegt
   Mi 03 belegt belegt
   Do 04 belegt belegt
   Fr 05 belegt belegt
   Sa 06 belegt belegt
   So 07 belegt belegt
   Mo 08 belegt belegt
   Di 09 belegt belegt
   Mi 10 belegt belegt
   Do 11 belegt 79 €
   Fr 12 belegt 79 €
   Sa 13 belegt 79 €
   So 14 belegt 79 €
   Mo 15 belegt 79 €
   Di 16 belegt 79 €
   Mi 17 belegt belegt
   Do 18 belegt belegt
   Fr 19 belegt belegt
   Sa 20 belegt belegt
   So 21 belegt belegt
   Mo 22 belegt belegt
   Di 23 belegt belegt
   Mi 24 belegt belegt
   Do 25 belegt belegt
   Fr 26 belegt belegt
   Sa 27 belegt belegt
   So 28 belegt belegt
   Mo 29 belegt belegt
   Di 30 belegt belegt
   Mi 31 belegt belegt
August (2019)
   EG OG
   Do 01 belegt belegt
   Fr 02 belegt belegt
   Sa 03 belegt belegt
   So 04 belegt belegt
   Mo 05 belegt belegt
   Di 06 belegt belegt
   Mi 07 belegt belegt
   Do 08 belegt belegt
   Fr 09 belegt belegt
   Sa 10 belegt belegt
   So 11 belegt belegt
   Mo 12 belegt belegt
   Di 13 belegt belegt
   Mi 14 belegt belegt
   Do 15 belegt belegt
   Fr 16 belegt belegt
   Sa 17 belegt belegt
   So 18 belegt belegt
   Mo 19 belegt belegt
   Di 20 belegt belegt
   Mi 21 belegt belegt
   Do 22 belegt belegt
   Fr 23 belegt belegt
   Sa 24 89 € belegt
   So 25 89 € belegt
   Mo 26 89 € belegt
   Di 27 89 € belegt
   Mi 28 89 € belegt
   Do 29 89 € belegt
   Fr 30 89 € belegt
   Sa 31
September (2019)
   EG OG
   So 01 89 € 79 €
   Mo 02 89 € 79 €
   Di 03 89 € 79 €
   Mi 04 89 € 79 €
   Do 05 89 € 79 €
   Fr 06 89 € 79 €
   Sa 07 89 € 79 €
   So 08 89 € 79 €
   Mo 09 69 € 60 €
   Di 10 69 € 60 €
   Mi 11 69 € 60 €
   Do 12 69 € 60 €
   Fr 13 69 € 60 €
   Sa 14 69 € 60 €
   So 15 69 € 60 €
   Mo 16 69 € 60 €
   Di 17 belegt belegt
   Mi 18 belegt belegt
   Do 19 belegt belegt
   Fr 20 belegt belegt
   Sa 21 belegt belegt
   So 22 69 € 60 €
   Mo 23 69 € 60 €
   Di 24 69 € 60 €
   Mi 25 69 € 60 €
   Do 26 69 € 60 €
   Fr 27 69 € 60 €
   Sa 28 69 € 60 €
   So 29 69 € 60 €
   Mo 30 69 € 60 €
  
Oktober (2019)
   EG OG
   Di 01 69 € 60 €
   Mi 02 69 € 60 €
   Do 03 69 € 60 €
   Fr 04 69 € 60 €
   Sa 05 69 € 60 €
   So 06 69 € 60 €
   Mo 07 69 € 60 €
   Di 08 69 € 60 €
   Mi 09 69 € 60 €
   Do 10 69 € 60 €
   Fr 11 69 € 60 €
   Sa 12 69 € 60 €
   So 13 69 € 60 €
   Mo 14 69 € 60 €
   Di 15 69 € 60 €
   Mi 16 69 € 60 €
   Do 17 69 € 60 €
   Fr 18 69 € 60 €
   Sa 19 69 € 60 €
   So 20 69 € 60 €
   Mo 21 69 € 60 €
   Di 22 69 € 60 €
   Mi 23 69 € 60 €
   Do 24 69 € 60 €
   Fr 25 69 € 60 €
   Sa 26 69 € 60 €
   So 27 69 € 60 €
   Mo 28 69 € 60 €
   Di 29 69 € 60 €
   Mi 30 69 € 60 €
   Do 31 69 € 60 €
November (2019)
   EG OG
   Fr 01 69 € 60 €
   Sa 02 69 € 55 €
   So 03 69 € 55 €
   Mo 04 45 € 40 €
   Di 05 45 € 40 €
   Mi 06 45 € 40 €
   Do 07 45 € 40 €
   Fr 08 45 € 40 €
   Sa 09 45 € 40 €
   So 10 45 € 40 €
   Mo 11 45 € 40 €
   Di 12 45 € 40 €
   Mi 13 45 € 40 €
   Do 14 45 € 40 €
   Fr 15 45 € 40 €
   Sa 16 45 € 40 €
   So 17 45 € 40 €
   Mo 18 45 € 40 €
   Di 19 45 € 40 €
   Mi 20 45 € 40 €
   Do 21 45 € 40 €
   Fr 22 45 € 40 €
   Sa 23 45 € 40 €
   So 24 45 € 40 €
   Mo 25 45 € 40 €
   Di 26 45 € 40 €
   Mi 27 45 € 40 €
   Do 28 45 € 40 €
   Fr 29 45 € 40 €
   Sa 30 45 € 40 €
  
Dezember (2019)
   EG OG
   So 01 45 € 40 €
   Mo 02 45 € 40 €
   Di 03 45 € 40 €
   Mi 04 45 € 40 €
   Do 05 45 € 40 €
   Fr 06 45 € 40 €
   Sa 07 45 € 40 €
   So 08 45 € 40 €
   Mo 09 45 € 40 €
   Di 10 45 € 40 €
   Mi 11 45 € 40 €
   Do 12 45 € 40 €
   Fr 13 45 € 40 €
   Sa 14 45 € 40 €
   So 15 45 € 40 €
   Mo 16 45 € 40 €
   Di 17 45 € 40 €
   Mi 18 45 € 40 €
   Do 19 45 € 40 €
   Fr 20 45 € 40 €
   Sa 21 89 € 79 €
   So 22 89 € 79 €
   Mo 23 89 € 79 €
   Di 24 89 € 79 €
   Mi 25 89 € 79 €
   Do 26 89 € 79 €
   Fr 27 belegt belegt
   Sa 28 belegt belegt
   So 29 belegt belegt
   Mo 30 belegt belegt
   Di 31 belegt belegt
Januar (2020)
   EG OG
   Mi 01 belegt belegt
   Do 02 belegt belegt
   Fr 03 89 € 79 €
   Sa 04 89 € 79 €
   So 05 89 € 79 €
   Mo 06
   Di 07
   Mi 08
   Do 09
   Fr 10
   Sa 11
   So 12
   Mo 13
   Di 14
   Mi 15
   Do 16
   Fr 17
   Sa 18
   So 19
   Mo 20
   Di 21
   Mi 22
   Do 23
   Fr 24
   Sa 25
   So 26
   Mo 27
   Di 28
   Mi 29
   Do 30
   Fr 31