Oktober (2019)
   EG OG
   Di 01 belegt 60 €
   Mi 02 belegt belegt
   Do 03 belegt belegt
   Fr 04 belegt belegt
   Sa 05 belegt belegt
   So 06 belegt belegt
   Mo 07 belegt belegt
   Di 08 belegt belegt
   Mi 09 belegt 60 €
   Do 10 belegt 60 €
   Fr 11 belegt 60 €
   Sa 12 belegt belegt
   So 13 belegt belegt
   Mo 14 belegt belegt
   Di 15 belegt belegt
   Mi 16 belegt belegt
   Do 17 belegt belegt
   Fr 18 belegt 60 €
   Sa 19 belegt 60 €
   So 20 belegt 60 €
   Mo 21 belegt 60 €
   Di 22 belegt 60 €
   Mi 23 belegt 60 €
   Do 24 belegt 60 €
   Fr 25 belegt 60 €
   Sa 26 belegt 60 €
   So 27 belegt 60 €
   Mo 28 belegt 60 €
   Di 29 belegt 60 €
   Mi 30 belegt 60 €
   Do 31 belegt 60 €
November (2019)
   EG OG
   Fr 01 69 € 60 €
   Sa 02 69 € 55 €
   So 03 69 € 55 €
   Mo 04 45 € 40 €
   Di 05 45 € 40 €
   Mi 06 45 € 40 €
   Do 07 45 € 40 €
   Fr 08 45 € 40 €
   Sa 09 45 € 40 €
   So 10 45 € 40 €
   Mo 11 45 € 40 €
   Di 12 45 € 40 €
   Mi 13 45 € 40 €
   Do 14 45 € 40 €
   Fr 15 45 € 40 €
   Sa 16 45 € 40 €
   So 17 45 € 40 €
   Mo 18 45 € 40 €
   Di 19 45 € 40 €
   Mi 20 45 € 40 €
   Do 21 45 € 40 €
   Fr 22 45 € 40 €
   Sa 23 45 € 40 €
   So 24 45 € 40 €
   Mo 25 45 € 40 €
   Di 26 45 € 40 €
   Mi 27 45 € 40 €
   Do 28 45 € 40 €
   Fr 29 45 € 40 €
   Sa 30 45 € 40 €
  
Dezember (2019)
   EG OG
   So 01 45 € 40 €
   Mo 02 45 € 40 €
   Di 03 45 € 40 €
   Mi 04 45 € 40 €
   Do 05 45 € 40 €
   Fr 06 45 € 40 €
   Sa 07 45 € 40 €
   So 08 45 € 40 €
   Mo 09 45 € 40 €
   Di 10 45 € 40 €
   Mi 11 45 € 40 €
   Do 12 45 € 40 €
   Fr 13 45 € 40 €
   Sa 14 45 € 40 €
   So 15 45 € 40 €
   Mo 16 45 € 40 €
   Di 17 45 € 40 €
   Mi 18 45 € 40 €
   Do 19 45 € 40 €
   Fr 20 45 € 40 €
   Sa 21 89 € 79 €
   So 22 89 € 79 €
   Mo 23 89 € 79 €
   Di 24 89 € 79 €
   Mi 25 89 € 79 €
   Do 26 89 € 79 €
   Fr 27 belegt belegt
   Sa 28 belegt belegt
   So 29 belegt belegt
   Mo 30 belegt belegt
   Di 31 belegt belegt
Januar (2020)
   EG OG
   Mi 01 belegt belegt
   Do 02 belegt belegt
   Fr 03 89 € 79 €
   Sa 04 89 € 79 €
   So 05 89 € 79 €
   Mo 06
   Di 07
   Mi 08
   Do 09
   Fr 10
   Sa 11
   So 12
   Mo 13
   Di 14
   Mi 15
   Do 16
   Fr 17
   Sa 18
   So 19
   Mo 20
   Di 21
   Mi 22
   Do 23
   Fr 24
   Sa 25
   So 26
   Mo 27
   Di 28
   Mi 29
   Do 30
   Fr 31